Stand van zaken: kiezen gemeentes voor overname of continuering? Ongeveer de helft van de publieke l...
Website     |     Nieuws     |     Contact

Nieuwsbrief EVnetNL november 2016

Algemene vragen
026-3121776

E-mail
info@evnet.nl
Website
http://www.evnet.nl

Stand van zaken: kiezen gemeentes voor overname of continuering?

Ongeveer de helft van de publieke laadpalen wordt per 1 januari overgenomen door gemeenten waarbij het beheer en onderhoud vaak wordt belegd bij een derde partij. De andere helft blijft nog in elk geval vijf jaar in beheer bij EVnetNL. Ondertussen gaat EVnetNL ál deze publieke laadpalen geschikt maken voor Smart Charging.

Mede dankzij de inspanningen van onze relatiemanagers (op foto hieronder van links naar rechts: Patrick van der Meijs, Sookie Yiu en Lotte Gardien) hebben 315 gemeenten definitief gereageerd, en nog eens 18 hebben een indicatie gegeven van hun intentie. Van de 315 gemeenten zegt 40% de laadpalen te willen overnemen. Opgeteld gaat het hierbij wel om ongeveer de helft van het aantal palen dat EVnetNL beheert (het gaat om bijna 3.000 laadpunten).

Directeur Onoph Caron laat weten blij te zijn dat zoveel gemeenten de palen van EVnetNL overnemen: "De verantwoordelijkheid voor laadinfrastructuur ligt bij gemeenten. Steeds meer gemeenten vullen die rol actief in. Al begrijp ik ook heel goed als met name de kleinere gemeenten met weinig publieke laadpalen een andere keuze maken." Wanneer gemeenten niet voor overname hebben gekozen, blijft EVnetNL de palen beheren.
Voor EVnetNL was het bereiken van de magische grens van 1 oktober reden om de relatiemanagers in het zonnetje te zetten en er een stukje taart op te eten.

Relatiemanagers Taart_relatiemanagers

Wat verandert er voor de e-rijder door Smart Charging? 

Van verschillende gemeentes krijgt EVnetNL de vraag wat er nu precies verandert voor de e-rijder. Onderstaande tekst is opgesteld voor de e-rijder met zo concreet mogelijke antwoorden op deze vraag. De tekst kunt u bijvoorbeeld op uw website plaatsen.

Slim laden oftewel Smart Charging maakt het mogelijk om elektrische auto’s op het meest duurzame moment op te laden. Slim laden kan ook betekenen dat er geladen wordt op een moment dat de verdere vraag naar energie laag is, waardoor het tarief laag is en er zelfs sneller geladen kan worden. Dit is bijvoorbeeld midden in de nacht als de wind hard waait, of overdag als de zon volop schijnt.

E-rijder: een extra keuzemogelijkheid 
Voor u als e-rijder betekent slim laden dat u een extra keuze krijgt. Dit houdt in dat u er altijd zelf voor kiest om gebruik te maken van een dienst om slim te laden. Voor nu kunt u zich voor een dienst aanmelden door deel te nemen aan een pilot van Greenflux of Jedlix. Dit zijn twee dienstverleners voor elektrisch vervoer. Deelname kan via hun laadapplicatie op uw mobiele telefoon. Zij kiezen het juiste laadmoment uit, zodat u duurzame energie verbruikt. Hiervoor wordt u beloond. 

Als u dat wilt, kunt u altijd nog regulier laden. Met vragen over slim laden kunt u terecht bij Greenflux of Jedlix. Ook uw laadpasleverancier kan u meer informatie geven.

Hoe herkent u een slimme laadpaal?
Een slimme laadpaal is te herkennen aan de Smart Charging sticker, zie de afbeelding. EVnetNL streeft ernaar om voor het einde van dit jaar al haar laadpalen uit te rusten met de juiste specificaties. Dit is soms een software- en soms een hardwarematige aanpassing. Op
staat welke laadpalen al geschikt zijn voor Smart Charging. 

IMG_0321

Uit de media:


Gemeentebeleid kan gebruik elektrisch vervoer stimuleren

Aanpak van gemeente Lochem

Het beleid van gemeenten kan een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van het aantal elektrische auto’s binnen de gemeente. Kijkend naar de verschillende type elektrische voertuigen (EV’s), zijn het vooral de volledig elektrische auto’s (FEV’s) die baat kunnen hebben bij gemeentelijk beleid. Dat blijkt uit onderzoek van Decisio en APPM Management Consultants in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De gemeente Lochem wil graag weten wat de toekomstige behoefte is aan laadpalen door inwoners, bedrijven en bezoekers. Op dit moment rijden er in Nederland zo'n 10.000 volledig elektrische auto's (bedrijfsauto's en personenauto's) rond. We zien dat steeds meer automerken met elektrische auto's komen. De verwachte toename van het aantal elektrische auto's betekent dat er meer vraag zal ontstaan naar oplaadpunten.

Zonnepanelen_LL

Alle auto's laten rijden op zon en wind, kan dat?

Een gedachtenexperiment: als alle Nederlandse auto’s elektrisch zouden zijn, kunnen we dan genoeg stroom uit zon en wind opwekken om ze daarop te laten rijden? Hoeveel windmolens en hoeveel daken vol zonnepanelen zijn daarvoor nodig? Laten we eens gaan rekenen…


Hoe kan slim laden bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen?

Elektrisch rijden in zijn algemeenheid en Smart Charging in het bijzonder dragen bij aan een schone en duurzame gemeente en samenleving. Doordat u als gemeente elektrisch rijden mogelijk maakt door de aanwezigheid van laadpalen en door uw bijdrage aan de ontwikkeling van Smart Charging, worden er heel wat elektrische kilometers gereden, wordt er veel CO2-uitstoot bespaard, en kan duurzame energie optimaal benut worden.

Elektrische kilometers berekenen
Wilt u gemakkelijk berekenen hoeveel elektrische kilometers er zijn gereden van de energie die is afgenomen via de laadpalen in uw gemeente? Maak dan de volgende simpele som. Lees verder. 
Rekenmachine